MMTV Online

MMTV Open Stage

  • Mitko Petrov posing for a photo
    След като ви разказахме за проекта на MMTV Online – MM Open Stage , започваме да ви представяме и изпълнителите, които стават част от него. Изпълненията продължават и през ноември, но не и преди...
  • Що се отнася до музикалния талант в страната ни, една максима сякаш важи в обратна пропорционалност - колкото по-малка е, толкова повече талант има на територията й. И понеже в MMTV Online сме наясно, че у нас има много артисти, за които се знае по-...