Що се отнася до музикалния талант в страната ни, една максима сякаш важи в обратна пропорционалност - колкото по-малка е, толкова повече талант има на територията й. И понеже в MMTV Online сме наясно, че у нас има много артисти, за които се знае по-...