“ММ Ню Медиа Груп” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

evro-pomosht-mmtv
“ММ Ню Медиа Груп” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

На 01.09.2020 г. бе подписан Договор № BG16RFOP002-2.073, за реализация на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, бенефициент по който е “ММ Ню Медиа Груп” ООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:
1. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19;
2. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. са осигурени от Европейския съюз чрез ЕФРР, а 1500,00 лв. са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е до 01.12.2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *