Кристиан Костов жури на Music Moves Europe – Eurosonic Noorderslag

Winners of Music Moves Europe Talent Awards revealed

Кристиан Костов жури на Music Moves Europe - Eurosonic Noorderslag

Превод на български може да прочетете по-долу в текста.

Winners of Music Moves Europe Talent Awards revealed

International jury selects twelve winners. Public choice voting opened.

The first winners of the Music Moves Europe Talent Awards have been revealed. Following the announcement of the twenty-four nominees at Reeperbahn, an international jury selected twelve winners, who represent the European sound of today and tomorrow.

The winners are:

Bishop Briggs (UK) and Lxandra (FI) [Pop], Pale Waves (UK) and Pip Blom (NL) [Rock], Smerz (NO) and Stelartronic (AT) [Electronic], Rosalía (ES) and Aya Nakamura (FR) [RNB/Urban], blackwave. (BE) and Reykjavíkusdætur (IS) [Hiphop/Rap], Avec (AT) and Albin Lee Meldau (SE) [Singer-songwriter].

The winners are:

The Music Moves Europe Talent Awards are the new European Union Prize for popular and contemporary music. The prizes will be awarded at ESNS (Eurosonic Noorderslag) in Groningen. Additionally, the general public will select another winner from each category through the Public Choice Award through online voting, starting today. The Public Choice Award winners will be revealed at the award ceremony on Wednesday January 16, 2019.

The Jury

The international jury for the Music Moves Europe Talent Awards consists of Huw Stephens (Presenter BBC Radio 1), Julia Gudzent (Festival programmer Melt!), Katia Giampaolo (CEO Estragon Club Italy), Kristian Kostov (Winner European Border Breakers Award [EBBA] + Public Choice Award 2018) and Wilbert Mutsaers (Head of Content, Spotify Benelux). Representing the organising parties are Robert Meijerink (Booker ESNS) as the chairman of the jury and Bjørn Pfarr (Booker Reeperbahn Festival) as the vice-chairman of the jury.

The Prize

The aim of the Music Moves Europe Talent Awards is to celebrate new and upcoming artists from Europe and support them in order to help them develop and accelerate their international careers. Therefore, the prize package consists of €5.000 touring and promotion support, several performances at ESNS, free publicity and a tailor made training programme.

Succeeding the European Border Breakers Awards (EBBA), the annual Music Moves Europe Talent Awards are co-funded by the Creative Europe programme of the European Union, with the additional support of the Municipality of Groningen, Province of Groningen and the Dutch Ministry of Education, Culture and Science. The awards are presented by ESNS and Reeperbahn Festival, in cooperation with Yourope, the European Broadcasting Union (EBU), Independent Music Companies Association (IMPALA), International Music Managers Forum (IMMF), Liveurope, LiveDMA, European Music Exporters Exchange (EMEE) and Digital Music Europe (DME).

Music Moves Europe

Music is one of the most popular forms of art, widely consumed, and a vibrant expression of Europe’s cultural diversity. Music Moves Europe, the overarching framework for the European Commission’s policies and actions in support of the European Music sector, and Creative Europe, the EU funding programme for the culture and audiovisual sectors, aim to help the music sector flourish by, among other things, supporting the European Border Breakers Awards (EBBA) in previous years. As from now on, to enhance creativity, diversity and competitiveness even better, this former prize is being replaced by the annual Music Moves Europe Talent Awards.

Music Moves Europe

Обявиха победителите на Music Moves Europe Talent Awards

Международното жури избра дванадесетте победители. Публичното гласуване е отворено.

Първите победители на наградите Music Moves Europe Talent бяха обявени. След като бяха обявени двадесет и четирите номинации в Reeperbahn, международно жури избра дванадесет победители, които представляват European sound of today and tomorrow (Европейския звук на днес и утре).

Победителите са:

Bishop Briggs (UK) и Lxandra (FI) [Pop], Pale Waves (UK) и Pip Blom (NL) [Rock], Smerz (NO) и Stelartronic (AT) [Electronic], Rosalía (ES) и Aya Nakamura (FR) [RNB/Urban], blackwave. (BE) и Reykjavíkusdætur (IS) [Hiphop/Rap], Avec (AT) и Albin Lee Meldau (SE) [Singer-songwriter].

Призът Music Moves Europe Talent Awards е новата награда на Европейския съюз за популярна и съвременна музика. Наградите ще бъдат присъдени на ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронинген. В допълнение публиката ще избере по един победител от всяка категория, на който ще се връчи наградата Public Choice Award (Публичен избор). Изборът ще стане чрез онлайн гласуване, което е вече отворено. Победителите в наградата Public Choice Award ще бъдат обявени на церемонията по награждаването на 16 януари 2019г.

Журито

Международното жури на наградите Music Moves Europe Talent се състои от Хю Стивънс (водещ BBC радио 1), Джулия Гудзент (Фестивален програмър Melt!), Катя Гимпаоло (CEO Estragon Club Италия), Кристиан Костов (Победител в European Border Breakers Award (EBBA) + Public Choice Award 2018) и Уилберт Мутсайс (ръководител на съдържание, Spotify Benelux). Представители на организаторите са Роберт Мейиернк (Booker ESNS) като председател на журито и Бьорн Пфар (Booker за фестивала Reeperbahn) като заместник-председател на журито.

Наградите

Целта на наградите Music Moves Europe Talent Awards е да отпразнува новите и навлизащи артисти от Европа и да ги подкрепя, за да им помогне да развият и ускорят своята международна кариера. Ето защо пакетът от награди се състои от 5 000 евро, промоционална подкрепа за турнета, няколко представления на ESNS, безплатна реклама и програма за обучение, съобразена с конкретните нужди.

Наследявайки наградите на European Border Breakers Awards (EBBA), годишните награди Music Moves Europe Talent Awards се съ-финансират от програмата Creative Europe на Европейския съюз с допълнителната подкрепа на община Гронинген, провинция Гронинген и холандското министерство на образованието, култура и наука. Наградите се представят от фестивалите ESNS и Reeperbahn в сътрудничество с Yourope, Европейския съюз за радиоразпръскване (EBU), Асоциация за независими музикални компании (IMPALA), Форум на международните музикални мениджъри (IMMF), Liveurope, LiveDMA, и цифрова музика Европа (DME).

Музиката движи Европа – Music Moves Europe

Музиката е една от най-популярните форми на изкуство с широко разпространение и жизненоважен израз на европейското културно разнообразие. Music Moves Europe e основната рамка за политиките и действията на Европейската комисия в подкрепа на европейския музикален сектор и Creative Europe. Програмите за финансиране на ЕС в областта на културата и аудиовизуалния сектор имат за цел да помогнат на музикалния сектор да процъфтява чрез подкрепа им на European Border Breakers Awards (EBBA) през предходните години. Като отсега нататък, за да се подобри още повече творчеството, разнообразието и конкурентоспособността, тази бивша награда (EBBA)се заменя от годишните награди Music Moves Europe Talent Awards.

Фенове на телевизия MM не забравяйте да ни следвате на нашата фейсбук страница. А за тези от вас, които не можете без ММ, гледайте ни 24/7 на живо на нашият сайт mmtvmusic.com или в мрежата на Vivacom, Bulsatcom, TiVi.BG и Neterra TV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *