НЕсеминарът на Юли Тонкин ще бъде интерактивен

Шестото издание на НЕсеминарът на Юли Тонкин обещава да бъде най-интерактивното, различно и трансформиращо  виртуално събитие в България, провокирайки сетивата по нестандартен начин.

Защо кризата е възможност? Как да се възползваме от нея и да постигнем трансформация? Кои ресурси да използваме? Това са само част от въпросите, които ще се обсъждат и на които ще се намерят решения по време на най-големия онлайн семинар за личностно развитие – Несеминарът. Той ще се проведе на 16-ти и 17-ти януари следващата година, но още отсега се купуват билети и интересът е голям.

“Несеминарът се подготвя от почти половин година и ще се проведе в рамките на два дни по 12 часа. Ще бъде сериозно предизвикателство и ще доведе до пълно изтощение. Може да се наложи на следващия ден хората да си вземат почивка”

Oрганизатор и главното действащо лице – Юли Тонкин.